Aktuality

Termín členské schůze MO ČRS Dačice bude upřesněn do konce ledna 2021 po ukončení nouzového stavu COVID-19.

Rozpis výdejů povolenek pro rok 2021 a podmínky viz sekce Povolenky

Informace k rybářskému kroužku ve školním roce 2020 -2021  viz viz záložka "Rybářský kroužek"

Povolenka k lovu sumce velkého pro rok 2021

Nádrž "Rybářská"

Revír Dyje 17B

Podmínky nové povolenky budou upraveny do výroční schůze MO ČRS Dačice - očekávejte lákavé BONUSY

🐟INFORMACE PRO NOVÉ PŘÍZNIVCE PETROVA CECHU v roce 2021 - termíny školení a přezkoušení budou upřesněny do konce ledna 2021 po ukončení nouzového stavu COVID-19

Bude zřejmě vzhledem k situaci s koronavirem pouze jedno školení pro rok 2021. Zájemci o školení se prosím registrujte na e-mail: modacice@email.cz

!!Prosíme o potvrzení Vaší účasti na školení e-mailem s údaji: jméno, příjmení, bydliště, telefon na e-mailu: modacice@email.cz !!

Přihláška za člena MO ČRS Dačice

Členské příspěvky pro rok 2021:

dospělí     500,-Kč  

mládež 16-18 let   200,-Kč

děti 8-15 let          100,-Kč

Zápisné nových členů činí pro dospělé 1.000 Kč + 10 Kč průkaz.

Členský příspěvek uhraďte do konce dubna příslušného roku a to hotově v kanceláři organizace (domeček na sádkách), do stejného data je nutné si vyzvednout i známku do členského průkazu. Popřípadě zasláním částky (členského příspěvku) na účet číslo 0601844399/0800. V tomto případě je nutné uvést do pole "variabilní symbol" číslo člena, které je uvedeno na průkazu, aby bylo možné platbu přiřadit ke konkrétnímu členovi a nedošlo k problémům při zadávání do systému LIPAN.

Upozornění:

Vyplněný sumář úlovků je nutné vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky. Je možné jej vhodit do schránky (domeček) na sádkách MO  případně zaslat poštou.

Brigády členů:

muži 10 hodin

ženy 5 hodin

děti a osoby nad 65 let osvobozeni

!mládež (15-18 let) může vykonávat brigádnickou povinnost pouze za účasti zákonného zástupce!

Při neodpracování brigád uhradíte za každou hodinu 100,-Kč (maximálně 1000,-Kč).

!V sekci LEGISLATIVA publikovány informace a dokumenty k GDPR - Ochrana osobních údajů !