Aktuality

Informace k rybářskému kroužku ve školním roce 2020 -2021  viz viz záložka "Rybářský kroužek"

Členové naší organizace, kteří si chtějí odpracovat brigády na příští rok při výlovu rybníka Velký Slavonický 10.10.2020 se můžou zaevidovat emailem. 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti s údaji: jméno, příjmení, a telefonní číslo na modacice@email.cz.

Povolenka k lovu sumce velkého pro rok 2020

Nádrž "Rybářská"

Revír Dyje 17B

Povolenka k lovu sumce velkého pro rok 2020

 • Platnost od 16.6. - 30.9.
 • Nejmenší lovná míra sumce - 70 cm
 • Povolenka na 4 kusy sumce
 • cena 2000,-Kč

Bližší podmínky lovu:

 • Tato povolenka platí pouze k lovu sumce velkého, ostatní ryby (nástražní,ušlechtilé, apod.) lovit není povoleno
 • Rybolov možný všemi technikami dle platného rybářského řádu
 • Jako nástrahu lze použít rybu o minimální délce 25 cm
 • Zavážení nástrah není povoleno
 • Veškeré vybavení a materiál který je použit k lovu sumce (bójky, vlasce, šňůry, apod.) je lovící rybář povinen před odchodem z revíru odstranit
 • Uloveného sumce lze přechovávat v dostatečně prostorném vezírku nebo saku
 • Sumec nacházející se v saku (vezírku) je považován za ponechaného
 • V jednom dni si lze ponechat 2 kusy sumce, pokud hmotnost prvního sumce nepřekročí 7 kg
 • Ulovením a ponecháním druhého sumce končí denní lov
 • Ulovením a ponecháním 4. kusu sumce končí platnost povolenky
 • Ulovený sumec vrácený zpět do revíru, bude zapsán v povolence s údajem o délce, hmotnosti a s poznámkou "RYBA VRÁCENA" a nebude považován za ponechaného
 • Pokud je lovící rybář držitelem platné povolenky "POVOLENKA NA 12 KUSŮ UŠLECHTILÝCH RYB" na revíru Rybářská, je oprávněn lovit pouze na jeden druh povolenky ( lov na obě povolenky současně není povolen)
 • OSTATNÍ USTANOVENÍ SE ŘÍDÍ PLATNÝM RYBÁŘSKÝM ŘÁDEM PRO ROK 2020

🐟INFORMACE PRO PŘÍZNIVCE PETROVA CECHU - nový termín školení a přezkoušení, odložený kvůli COVID-19

🐟 Školení pro nové zájemce o rybářský lístek a zároveň přezkoušení po předchozím proškolení (písemný test) bude probíhat v sobotu 30.5.2020 od 08.00 hod. v klubovně MO ČRS Dačice, ul. Na sádkách. Psací potřeby a doklady s sebou.

Jedná se o poslední školení pro rok 2020, jiné organizováno nebude. Zájemci prosím potvrďte znovu svou účast v tomto termínu na e-mail: modacice@email.cz

!!Prosíme o potvrzení Vaší účasti na školení e-mailem s údaji: jméno, příjmení, bydliště, telefon na e-mailu: modacice@email.cz !!

Přihláška za člena MO ČRS Dačice


Členské příspěvky pro rok 2020:

dospělí     500,-Kč  

mládež 16-18 let   200,-Kč

děti 8-15 let          100,-Kč

Zápisné nových členů činí pro dospělé 1.000 Kč + 10 Kč průkaz.

Členský příspěvek uhraďte do konce dubna příslušného roku a to hotově v kanceláři organizace (domeček na sádkách), do stejného data je nutné si vyzvednout i známku do členského průkazu. Popřípadě zasláním částky (členského příspěvku) na účet číslo 0601844399/0800. V tomto případě je nutné uvést do pole "variabilní symbol" číslo člena, které je uvedeno na průkazu, aby bylo možné platbu přiřadit ke konkrétnímu členovi a nedošlo k problémům při zadávání do systému LIPAN.

!V sekci LEGISLATIVA publikovány informace a dokumenty k GDPR - Ochrana osobních údajů !

Upozornění:

Vyplněný sumář úlovků je nutné vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky. Je možné jej vhodit do schránky (domeček) na sádkách MO  případně zaslat poštou.

Brigády členů:

muži 10 hodin

ženy 5 hodin

děti a osoby nad 65 let osvobozeni

!mládež (15-18 let) může vykonávat brigádnickou povinnost pouze za účasti zákonného zástupce!

Při neodpracování brigád uhradíte za každou hodinu 100,-Kč (maximálně 1000,-Kč).