Aktuality

!!! Prodej rybářských povolenek - mimořádný termín v době karantény !!!

V sobotu 4.4.2020 bude zajištěn výdej rybářských povolenek ve výdejně "Domeček" , ul. Na Sádkách, Dačice. Povolenky budou vydávány podle harmonogramu a v čase objednání, který Vám bud sdělen na tel. čísle 606743043 (pí. Bažantová). Žádáme členy, kteří se ve stanoveném čase dostaví po předchozím telefonickém objednání k převzetí povolenky, aby při individuálním vstupu do výdejny (vždy pouze jedna osoba) byli vybaveni ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Děkujeme za pochopení a tešíme se na shledání již v "klidných" vodách. Petrův Zdar

Vzhledem k současnému vývoji situace v oblasti koronavirové infekce a z důvodu ochrany osob, zajišťujích prodej, byla ze strany MO ČRS Dačice přijata opatření ohledně prodeje rybářských povolenek v souladu Nařízením vlády o omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. 

Případní zájemci o povolenku mimo členů MO ČRS Dačice mohou využít externích prodejců např. SPORTLOV Dačice

Přihláška za člena MO ČRS Dačice


!!Prosíme o potvrzení Vaší účasti na školení e-mailem s údaji: jméno, příjmení, bydliště, telefon  na e-mailu: modacice@email.cz !!

  • II . školení nových zájemců o rybářský lístek a přezkoušení  plánované na  sobotu 21.3.2020 od 09:00 v klubovně MO ČRS Dačice v souladu s vládním nařízením  k omezení volného pohybu osob v souvislosti  s šířením koronaviru ZRUŠENO. Náhradní termín bude zveřejněn. Zájemci o následující školení se prosím registrujte na shora uvedeném e-mailu.

Členské příspěvky pro rok 2020:

dospělí     500,-Kč  

mládež 16-18 let   200,-Kč

děti 8-15 let          100,-Kč

Zápisné nových členů činí pro dospělé 1.000 Kč + 10 Kč průkaz.

Členský příspěvek uhraďte do konce dubna příslušného roku a to hotově v kanceláři organizace (domeček na sádkách), do stejného data je nutné si vyzvednout i známku do členského průkazu. Popřípadě zasláním částky (členského příspěvku) na účet číslo 0601844399/0800. V tomto případě je nutné uvést do pole "variabilní symbol" číslo člena, které je uvedeno na průkazu, aby bylo možné platbu přiřadit ke konkrétnímu členovi a nedošlo k problémům při zadávání do systému LIPAN.

!V sekci LEGISLATIVA publikovány informace a dokumenty k GDPR - Ochrana osobních údajů !

Upozornění:

Vyplněný sumář úlovků je nutné vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky. Je možné jej vhodit do schránky (domeček) na sádkách MO  případně zaslat poštou.

Brigády členů:

muži 10 hodin

ženy 5 hodin

děti a osoby nad 65 let osvobozeni

!mládež (15-18 let) může vykonávat brigádnickou povinnost pouze za účasti zákonného zástupce!

Při neodpracování brigád uhradíte za každou hodinu 100,-Kč (maximálně 1000,-Kč).