Aktuality

Hájení revírů Dyje 17B (rybníky Toužín, Zahrádky, Rybářská) a Dyje 17C (rybník Macků) proběhne od 3.10.2020 do 16.10.2020

Členové naší organizace, kteří si chtějí odpracovat brigády na příští rok při výlovu rybníka Velký Slavonický 10.10.2020 se můžou zaevidovat emailem. 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti s údaji: jméno, příjmení, a telefonní číslo na modacice@email.cz.

Informace k rybářskému kroužku ve školním roce 2020 -2021  viz viz záložka "Rybářský kroužek"

Povolenka k lovu sumce velkého pro rok 2020

Nádrž "Rybářská"

Revír Dyje 17B

Povolenka k lovu sumce velkého pro rok 2020

 • Platnost od 16.6. - 30.9.
 • Nejmenší lovná míra sumce - 70 cm
 • Povolenka na 4 kusy sumce
 • cena 2000,-Kč

Bližší podmínky lovu:

 • Tato povolenka platí pouze k lovu sumce velkého, ostatní ryby (nástražní,ušlechtilé, apod.) lovit není povoleno
 • Rybolov možný všemi technikami dle platného rybářského řádu
 • Jako nástrahu lze použít rybu o minimální délce 25 cm
 • Zavážení nástrah není povoleno
 • Veškeré vybavení a materiál který je použit k lovu sumce (bójky, vlasce, šňůry, apod.) je lovící rybář povinen před odchodem z revíru odstranit
 • Uloveného sumce lze přechovávat v dostatečně prostorném vezírku nebo saku
 • Sumec nacházející se v saku (vezírku) je považován za ponechaného
 • V jednom dni si lze ponechat 2 kusy sumce, pokud hmotnost prvního sumce nepřekročí 7 kg
 • Ulovením a ponecháním druhého sumce končí denní lov
 • Ulovením a ponecháním 4. kusu sumce končí platnost povolenky
 • Ulovený sumec vrácený zpět do revíru, bude zapsán v povolence s údajem o délce, hmotnosti a s poznámkou "RYBA VRÁCENA" a nebude považován za ponechaného
 • Pokud je lovící rybář držitelem platné povolenky "POVOLENKA NA 12 KUSŮ UŠLECHTILÝCH RYB" na revíru Rybářská, je oprávněn lovit pouze na jeden druh povolenky ( lov na obě povolenky současně není povolen)
 • OSTATNÍ USTANOVENÍ SE ŘÍDÍ PLATNÝM RYBÁŘSKÝM ŘÁDEM PRO ROK 2020

🐟INFORMACE PRO PŘÍZNIVCE PETROVA CECHU - nový termín školení a přezkoušení, odložený kvůli COVID-19

🐟 Školení pro nové zájemce o rybářský lístek a zároveň přezkoušení po předchozím proškolení (písemný test) bude probíhat v sobotu 30.5.2020 od 08.00 hod. v klubovně MO ČRS Dačice, ul. Na sádkách. Psací potřeby a doklady s sebou.

Jedná se o poslední školení pro rok 2020, jiné organizováno nebude. Zájemci prosím potvrďte znovu svou účast v tomto termínu na e-mail: modacice@email.cz

!!Prosíme o potvrzení Vaší účasti na školení e-mailem s údaji: jméno, příjmení, bydliště, telefon na e-mailu: modacice@email.cz !!

Přihláška za člena MO ČRS Dačice


Členské příspěvky pro rok 2020:

dospělí     500,-Kč  

mládež 16-18 let   200,-Kč

děti 8-15 let          100,-Kč

Zápisné nových členů činí pro dospělé 1.000 Kč + 10 Kč průkaz.

Členský příspěvek uhraďte do konce dubna příslušného roku a to hotově v kanceláři organizace (domeček na sádkách), do stejného data je nutné si vyzvednout i známku do členského průkazu. Popřípadě zasláním částky (členského příspěvku) na účet číslo 0601844399/0800. V tomto případě je nutné uvést do pole "variabilní symbol" číslo člena, které je uvedeno na průkazu, aby bylo možné platbu přiřadit ke konkrétnímu členovi a nedošlo k problémům při zadávání do systému LIPAN.

!V sekci LEGISLATIVA publikovány informace a dokumenty k GDPR - Ochrana osobních údajů !

Upozornění:

Vyplněný sumář úlovků je nutné vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky. Je možné jej vhodit do schránky (domeček) na sádkách MO  případně zaslat poštou.

Brigády členů:

muži 10 hodin

ženy 5 hodin

děti a osoby nad 65 let osvobozeni

!mládež (15-18 let) může vykonávat brigádnickou povinnost pouze za účasti zákonného zástupce!

Při neodpracování brigád uhradíte za každou hodinu 100,-Kč (maximálně 1000,-Kč).