Aktuality


Přihláška za člena MO ČRS Dačice

Tradiční kemp rybářského kroužku na rybníku "RYBÁŘSKÁ" od 24. do 26. května 2024. 

V těchto dnech bude na rybníku pro všechny ostatní rybolov zakázán.
Členské příspěvky pro rok 2024:

dospělí              700,-Kč  

mládež 16-18 let   300,-Kč

děti 8-15 let          150,-Kč

Zápisné nových členů činí pro dospělé 1.000 Kč + 10 Kč průkaz.

V letošním roce je nutné uhradit členský příspěvek pouze osobně v "Domečku na sádkách" z důvodu zavedení nového informačního systému "RIS". Při migraci dat z LIPANa do RISu hrozí vyřazení z Českého rybářského svazu způsobené chybami touto migrací. A je třeba zkontolovat údaje přenesené do RISu. 

Členský příspěvek uhraďte do konce dubna příslušného roku a to hotově v kanceláři organizace (Domeček na sádkách), do stejného data je nutné si vyzvednout i známku do členského průkazu. Popřípadě zasláním částky (členského příspěvku) na účet číslo 0601844399/0800. V tomto případě je nutné uvést do pole "variabilní symbol" jméno člena a čísla čárového kódu z členského průkazu, aby bylo možné platbu přiřadit ke konkrétnímu členovi a nedošlo k problémům při zadávání do systému LIPAN.

Upozornění:

Vyplněný sumář úlovků je nutné vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky. Je možné jej vhodit do schránky (Domeček) na sádkách MO, případně zaslat poštou. Před odevzdáním zkontrolovat správnost vyplnění sumáře!!!!!!! 

Brigády členů:

muži 10 hodin

ženy 5 hodin

děti a osoby nad 65 let jsou od brigád osvobozeni

!mládež (15-18 let) může vykonávat brigádnickou povinnost pouze za účasti zákonného zástupce!

Při neodpracování brigád uhradíte za každou hodinu 150,-Kč (maximálně 1500,-Kč).

!V sekci LEGISLATIVA publikovány informace a dokumenty k GDPR - Ochrana osobních údajů !