Závody v trvání 26 hodin

01.03.2018

4. ročník rybářských závodů 26 hodin 28-29. 7. 2018

Propozice

MO ČRS, z.s. Dačice pořádá 4. ročník rybářských závodů na rybníku Rybářská (Vondra) na 26 hodin 28. 7. 2018 - 29. 7. 2018

Závod:Jedná se o uzavřený závod s omezeným množstvím
krmení pro max. 22 dvou členných družstev. Lov ryb je povolen na dva pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrotu.

Popis závodu: Délka závodu je 26 hodin, chytá se nonstop na rybníku Rybářská (Vondra) o rozloze 5 ha. Bodovaná ryba je kapr a amur.

Každá ulovená ryba musí být vylovena podběrákem a vyháčkovaná na
podložce. Ulovené ryby jsou váženy, 1g = 1bod a následně po zvážení jsou
všechny vráceny zpět do nádrže.
Pokud dojde po skončení závodu ke shodnému výsledku, vyhrává družstvo, které ulovilo těžší rybu (nejtěžší ulovená ryba bude ohodnocena cenou).

Pokud dojde ke shodě váhy, rozhodne větší ulovená ryba (délka ryby) a pokud i tato bude shodná je rozhodující dřívější čas ulovení ryby

Krmení:
Jedná se o závod s omezeným množstvím krmení.

Krmení je povoleno po odstartování závodu za pomoci rakety, praku,
kobry, krmítek, rovněž krmení rukou. Je povoleno používat PVA sáček nebo PVA niť.
Maximálně 30kg boilies, pelet, popř., partiklu... kukuřice, řepka, pšenice,
methodmix, nebo jiné návnady povolené rybářským řádem. Zakázané nástrahy jsou specifikovány níže.

Krmení bude před závodem zváženo rozhodčími každý, závodník musí
předložit či ukázat v případě potřeby všechny osobní věci a automobil k
nahlédnutí rozhodčímu pro kontrolu. Všechno krmení, které bude mít tým navíc, propadá pořadateli závodu.

Pokud k závodnímu týmu přijede návštěva, musí se předem přihlásit
u rozhodčích a předložit věci ke kontrole, pokud tak neučiní, zodpovídá za ni
tým, ke kterému přišla a ten bude v případě podezření z podvodu
potrestán anulováním výsledků.
Za nástrahu je možné použít vše dle rybářského řádu. Zákaz lovu na mrtvou
rybičku, nebo její části, včetně všech umělých napodobenin.

Vnadit se nesmí: luštěninami (hrách, boby, apod....), syrovým masem,
krví, škrkavkami a veškerými chráněnými živočichy.

Krmení pomocí zavážecích loděk, člunů či osobním zaplavením členů
družstev je rovněž zakázáno.

Startovné

Startovné: 2.000,- Kč za 2 členný tým.

Záloha 1.000,- Kč bude uhrazena bankovním převodem na účet č. 601844399/0800 nejpozději do 14 dnů od zaslání vaší přihlášky (do zprávy pro příjemce bankovního převodu uvést jméno týmu nebo závodníka a telefon).
Po uhrazení startovného bude registrace týmu platná. Po dohodě je možno platbu uhradit hotově na sádkách ČRS z.s. MO Dačice.

Kdo platbu do 14 dnů od podání přihlášky neprovede, automaticky ze
startovní listiny vypadává.

Pořadatel může závod bez udání důvodů zrušit. V tomto případě se
startovné (záloha) bude vracet v plné výši.
Platbou startovného (zálohy) závodní tým souhlasí s uvedenými pravidly.

Pokud tým po uhrazení startovného (zálohy) zruší účast na rybářských
závodech, může tak učinit do 14. 7. 2018 - bude mu vrácena částka 1.000,- Kč v plné výši. Po tomto termínu se startovné (záloha) nevrací a družstvo si musí zajistit náhradu. Náhradní družstvo si může změnit název.

Druhá polovina startovného (1.000,- Kč) bude uhrazena v den konání závodu při losování lovných míst.

V ceně startovného je rovněž zahrnuta večeře a snídaně pro každého závodníka.

Ceny
1. místo _ pohár + finanční hotovost - 7.000 Kč
2. místo _ pohár + finanční hotovost - 5.000 Kč
3. místo _ pohár + finanční hotovost - 3.000 Kč
4 - 7. místo _ medaile + 1000 KčCena za největší rybu - pohár

Časový harmonogram

28. 7. 2018

5.30 - 6.00 h _ prezentace soutěžících + losování míst

8.00 h _ start závodu

29. 7. 2018

10.00 _ konec závodu

11.00 - 11.30 _ vyhlášení
výsledků

(čas večeře a snídaně bude vyhlášen během závodu)

Vybavení

Povinnou výbavou týmu je odpadkový pytel, prostorný podběrák -
min. 80cm ramena, vyháčkovací matrace - podložka a 2ks eko saků, v 1 saku se smí přechovávat max. 3ks ryb!

Při naplnění 2 saku ihned volat rozhodčího!!!
Každý tým musí mít povinně kbelík s vodou na polévání ryb a focení bude
probíhat vždy v kleče za podložkou Pohyb vozidel kolem rybníku je zakázán, pro týmy bude dohodnuta výjimka.

Porušení pravidel

Při hrubém porušení pravidel bude výsledek týmu anulován. Při
druhém porušení pravidel bude tým vyloučen ze závodu bez finanční náhrady.
Hrubým porušením pravidel je zejména myšleno:
- nedodržení výše vypsaných pravidel či pravidel platných na rybníku Rybářská
- nepořádek na lovném místě
- rušení ostatních týmů hlasitými projevy a svým chováním
- pokus o podvod či podvod

Protest

Protest může podat tým každému rozhodčímu a to neprodleně. Pokud
tým podává protest, musí složit k rukám hlavního rozhodčího kauci ve výši 500,- Kč, která při neoprávněném protestu propadá ve prospěch pořadatele, tedy ČRS z.s. MO Dačice. Na protesty podané po ukončení závodů nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje v případě potřeby právo na změnu pravidel.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí!
Závodníci zodpovídají za své jednání a svoje vybavení!

Informace

Tel: 723 907 402 _ p. Bláha

Tel: 605 986 968 _  p. Zabloudil

Tel: 606 609 323 _ p. Přikryl